Přihlášení

Pro první registraci do portálu použijte číslo některé vaší faktury od Českých Radiokomunikací a.s. za poslední dvě kalendářní období. Každé další přihlášení je možné již pouze s vámi určeným heslem.